logo stadsmuseum Lier

participatief museum

In het nieuwe stadsmuseum staan Lier en de Lierenaars centraal. Het museum wil een ruim perspectief op de stad bieden en moet een plek krijgen in het leven van de inwoners van Lier. Daarom wordt beslist om het museum samen met de Lierenaars uit te bouwen.

Het startschot van dit participatief traject wordt gegeven in 2015. De stad deelt postkaarten uit met de vraag: ‘Wat typeert Lier voor jou?’. De meer dan duizend antwoorden vormen de basis voor de thematische opbouw van het museum. Dertig Lierenaars gaan aan de slag om de thema’s te verfijnen en suggesties te geven voor objecten en verhalen. De invulling van het stadsmuseum is hiervan het resultaat.

Stadsmuseum Lier nodigt nog steeds Lierenaars uit om concrete inhouden aan te leveren. Samen met verenigingen, wijken, andere groepen of personen gaan we op zoek naar hun erfgoed: objecten, verhalen, tradities. Het resultaat van het proces krijgt telkens een plek in het museum waardoor het voortdurend in verandering is. Kleine en grote wisselpresentaties vertellen steeds andere dingen over de stad.

routeplanner participatie

     klik hier voor de fiches van de routeplanner participatie

     klik hier voor de poster van de routeplanner participatie

     of hier voor de poster onderverdeeld in 8 A4-pagina’s om aan elkaar te leggen