logo stadsmuseum Lier

  • nl
  • en
  • fr
  • de

museumbibliotheek

In de museumbibliotheek kun je boeken raadplegen over kunstwerken en kunstenaars uit de museumcollectie,
over Lierse onderwerpen en over museologie.
De boeken zijn opzoekbaar via de catalogus van bibliotheek De Fé.
De bibliotheek staat opgesteld in de balieruimte van stadsmuseum Lier.

Afspraken:

  • Materialen uit de museumbibliotheek kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.
  • Je kan uit de boeken zelf foto’s nemen of kopieën laten maken. Reproducties zijn enkel voor eigen gebruik. Indien er auteurs-, naburige, privacy- of andere rechten van toepassing zijn, verbind je je ertoe deze rechten van anderen te eerbiedigen.
  • De stad Lier heft een retributie bij het nemen van fotokopieën. De tarieven staan vermeld in het retributiereglement op de website van Stad Lier.