logo stadsmuseum Lier

  • nl
  • en
  • fr
  • de

Sint-Antoniusviering

Sint-Antonius vieren in Koningshooikt

De patroonheilige van de parochiekerk in Koningshooikt mag dan Sint-Jan- Evangelist zijn, de inwoners komen samen rond de Sint-Antoniusverering. De huidige kerk is gebouwd op de fundamenten van een oude Sint-Antoniuskapel. 
Op de eerste zondag na 16 januari vieren de Hooiktenaren samen de naamdag van H. Antonius Abt (17 januari). Voor de misviering start, worden de gaven van handelaren en parochianen naar de kerk gebracht en rond het heiligenbeeld van Sint-Antonius uitgestald.  Omdat de heilige vaak met een varken wordt afgebeeld, wordt gekozen voor varkenskoppen, pensen, spek maar ook voor groenten, brood, taarten, drank, … kortom alles van hof en erf. Na de eucharistieviering wordt de Sint-Antoniusrelikwie vereerd door handoplegging.  Daarna start in het hoofdportaal de verkoop per opbod van alle gaven. De roeper leidt alles in goede banen en wijst de producten toe aan de meestbiedenden.  De opbrengst van de verkoop wordt door de kerkfabriek gebruikt voor de  verfraaiing van de kerk of wordt geschonken aan een goed doel. 
Sint-Antonius leeft in de 3de – 4de eeuw. Hij woont een deel van zijn leven in de Egyptische woestijn  en wordt daarom  geduid als de stichter van het monnikenleven. Hij wordt afgebeeld met een staf bekroond met Tau-kruis, een bel, een boek, een varken.  Als attribuut symboliseert het varken de beproevingen van de H. Antonius in zijn ascetisch leven. 
Felix Timmermans schrijft rond de Antoniusviering in Hooikt het verhaal De moedwillige verkenskop. Het diende als inspiratiebron voor een toneelopvoering. 
De bewoners van Koningshooikt blijven samenkomen rond de Sint-Antoniusverering.  Ze houden er   herinneringen in vast en voelen zich erdoor  verbonden. Dit is ook de reden voor de Landelijke Gilde, de Chiro Koningshooikt, de dorpsraad en de kerkfabriek Sint-Jan-Evangelist Koningshooikt om blijvend werk te maken van de Sint-Antoniusverering.  De dorpsraad van Koningshooikt neemt sinds 2023 de organisatie op zich. 

De Sint-Antoniusviering werd in 1990 nieuw leven ingeblazen door toedoen van de Broederschap van Sint-Antonius die toen opgericht werd, bijgestaan door de kerkfabriek en de Landelijke Gilde Koningshooikt. Met de jaren zijn de meeste leden van de broederschap en van de Landelijke Gilde weggevallen, waardoor deze beide verenigingen in Koningshooikt niet meer actief zijn. Daarom werd vorig jaar beslist om de organisatie van de Sint-Antoniusviering over te dragen aan de Dorpsraad.

Tijdstip

Eerste zondag na 16 januari