logo stadsmuseum Lier

 • nl
 • en
 • fr
 • de

ruimte voor W A T E R

Expo 18 maart 2023 t.e.m. 24 maart 2024

Lier ligt in valleigebied. De stad is ontstaan op hoger gelegen stukken land tussen de Kleine Nete, de Grote Nete en de Beneden-Nete.

Eeuwenlang probeert de mens het water te beheersen. Hij trekt rivieren recht om scheepvaart te vergemakkelijken, werpt dijken op tegen overstromingsgevaar, overwelft beken  en neemt natuurlijke overstromingsgebieden in. Valleigronden draineert hij om ze geschikt te maken voor landbouw, industrie of wonen.

Al die ingrepen creëren vandaag grote uitdagingen. Omdat water onvoldoende wordt gebufferd en het water te weinig infiltreert in de grond, is onze kwetsbaarheid gevoelig vergroot. De klimaatverandering zorgt voor intensere regenval en langere periodes van droogte. Hierdoor dreigen grote overstromingen in de valleigebieden en watertekorten elders. Hoog tijd voor een duurzame bescherming en werkzame weerbaarheid. Hoe? Door rivieren gecontroleerd te laten overstromen, door waterlopen terug ruimte te geven en hun dynamiek te herstellen, door water te bufferen en door in steden en dorpen te ontharden en groene ruimte te creëren.

De expo kijkt naar het verleden en naar de toekomst van het water in en rondom Lier.

 

Rondleidingen

Tijdens een rondleiding bezoek je de expo en een aantal plekken in de stad.

 • Groepen: max. 15 personen,

  • Prijs: 65 euro

  • Duurtijd: 1,5 uur

 • Individuele bezoekers: instaprondleidingen op 25/06/2023 - 06/08/2023 - 10/09/2023

  • prijs: 5 euro of 1 euro UitPAS met kansentarief

  • 14 - 16 uur

Info en boekingen: info@visitlier.be;  03 8000 555, www.visitlier.be